Boekpresentatie Moesje Alt: 50 jaar zendelinge in Nederlands-Indië

  • Laatste artikelen

    Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
    SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
    Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
Datum van 01-04-2016 20:00
tot 01-04-2016 22:00
LocatieVluchtheuvel de Pinksterzending
Dennenweg 100
6823 MS Arnhem

Er zal op vrijdag 1 april een eerste boekpresentatie gehouden worden van het boek Moesje Alt door Cees van der Laan.

Moesje Alt: 50 jaar zendelinge in Nederlands-Indië
door Cees van der Laan. Franeker: Van Wijnen, april 2016.

Het boek is een boeiende en rijk geïllustreerde beschrijving van het intrigerende leven en werk van Moesje Alt. Moesje Alt heeft jaren in eenzaamheid op afgelegen plaatsen onder de armen en wezen gewerkt. Daarna kreeg ze een voortrekkersrol in de opkomende Pinksterbeweging in Indonesië, waarbij ze moest vechten tegen de steeds terugkerende malariakoortsen, maar ook tegen afwijzing als vrouw in een leidinggevende positie. 
Zij heeft vele gemeenten gesticht, schreef boeken, gedichten en liederen en nam tientallen wezen op in haar huis. Haar zangbundel Glorieklokken en het blad Gouden Schoven werden ook in Nederland zeer bekend. Liederen als ‘Ik wandel in het licht met Jezus’, ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ en ‘’k Ben een Koninklijk kind’ zingen we nog steeds.
Het boek geeft tevens meer inzicht in de achtergrond van de talrijke Indische Pinksterchristenen die onze gemeenten in Nederland hebben verrijkt. 

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het boek.

Eerste boekpresentatie:
1 april 2016, zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur
Vluchtheuvel de Pinksterzending
Dennenweg 100, 6823 MS Arnhem.
Opgave graag naar:

Belangstelling voor een presentatie van het leven van Moesje Alt ook in uw gemeente? Stuur een e-mail naar voor het maken van een afspraak.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact