Algemene Ledenvergadering

  • Laatste artikelen

    Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.
    Wat is de unieke kracht en roeping van de VPE? Wat bindt ons samen en wat is onze betekenis voor God en mensen? Wat zou jij daarop zeggen? Scan QR-code om naar de vragenlijst te gaan.
    Vorige week heeft minister Grapperhaus een sterk moreel appel op de kerken gedaan om met maximaal 30 personen bijeen te komen tijdens de erediensten. Dit maximum is sinds afgelopen dinsdagavond gelijk getrokken voor alle groepen in de samenleving.
Datum van 21-11-2020 10:00
tot 21-11-2020 12:00
Zaterdag 21 november 2020 zullen we onze 27ste Algemene Ledenvergadering houden, maar dan anders dan je gewend bent. Zoals we eerder hebben aangekondigd zal deze via een livestream plaatsvinden. Hierover krijg je nog een speciale uitnodiging met een link. Tijdstip van de ALV is van 10:00 - 11:30 uur.

We zitten midden in een identiteitstraject waarvan we de uitkomsten tijdens deze digitale bijeenkomst zullen presenteren. Het zal een belangrijke mijlpaal zijn in de weg voorwaarts van de VPE. We willen je echt heel graag hierbij betrekken en daarom uitnodigen om dit met ons mee te maken.
De livestream zal verder vormgegeven worden met korte presentaties en filmpjes. Ook zal er nader worden ingegaan op de steunbetuiging van de Raad van Kerken ten aanzien van een brief van de Wereldraad van Kerken jegens Israël en de rol van de VPE daarin. Bij een Algemene Ledenvergadering hoort ook een verantwoording over de financiële staat van dienst van de VPE zoals de jaarrekening 2019 en begroting 2021. Hou de mail in de gaten voor de livestreamlink!

Agenda
01. Opening
02. Vaststellen agenda
03. Presentatie VPE Identiteit
04. Vaststellen notulen 16 november 2019
05. Mutaties leden, besturen, partnerorganisaties
06. VPE Financiën 
07. VPE Opleidingen
08. Raad van Kerken en steunbetuiging
09. Mededelingen
10. Rondvraag en afsluiting

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact