VPE Ledenbijeenkomst

  • Laatste artikelen

    Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
    SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
    Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
Datum van 16-11-2019 09:30
tot 16-11-2019 13:30
LocatieThousand Hills
Neuweg 148
1214 HA Hilversum
WebsiteKlik hier

Zaterdag 16 november organiseert de VPE haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten! 

Samen dankbaar omzien en verwachtingsvol vooruitkijken! Er zijn mooie dingen gebeurd, en er komt nog meer aan!

Klik op deze link 'Registratie' om je op te geven voor deelname aan de bijeenkomst.

Thema: (in afwachting)

Programma (voorlopig)
9:30-10:00      Opening met Thousand Hills Worship, inspirational
10:00-11:15    Vergaderdeel met:
                       Jaarverslag 2018 incl financien
                       Begroting 2020,
                       Visie en Beleidsontwikkelingen
11:30-11:45    Pauze
11:45 -13:00   Worship en spreker Christian Tan, bedieningstijd
13:00-14:00    Afsluiting met lunch

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact