Een hemel voor autisten?

Datum van 02-10-2019 19:30
tot 02-10-2019 22:00
LocatieVluchtheuvel de Pinksterzending
Dennenweg 100
6823 MS Arnhem
WebsiteKlik hier

Is er in uw kerk aandacht voor mensen met autisme? Zijn de preken duidelijk
voor deze doelgroep? Wat hebben gemeenteleden met autisme nodig?

In VPE regio oost willen we naast voorgangers en oudsten ook andere betrokkenen in het gemeente leven uitnodigen.

Op onze laatste regio ontmoeting j.l. 25 mei 2019 in De Hoeksteen in Velp, hebben we o.a. met elkaar ‘gebrainstormd’ over de vraag hoe ook voor de toekomst als leiders en gemeenten met elkaar om willen gaan en waar onze behoeften liggen.

Als regio-team gaan we al deze mogelijkheden en gedachten verder uitwerken om daar voor de toekomst ons beleid op af te stemmen.

Eén van de aspecten die die naar voren kwam, was om de ontmoetingen zodanig in te richten dat niet alleen de leiders, maar meerdere doelgroepen in de gemeente hieraan kunnen deelnemen of daar zelfs speciaal op gericht zijn. Gedacht wordt aan: pastorale werkers, jeugleiders, kringleiders e.d. Kortom een breder aanbod voor meerdere doelgroepen.

Omdat we niet alle expertise zelf in huis hebben, zullen we ook meer gaan samenwerken met ander “specialiteiten” uit onze regio of plaatselijke gemeenten die iets organiseren wat voor meerdere gemeenten interessant zal zijn.

Deze gelegenheid doet zich voor omdat te realiseren op onze eerstvolgende  bijeenkomst in samenwerking met gemeente Dynamis in Arnhem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema van deze avond gaat over: Is er aandacht in de kerk voor autisme?
Een lezing hierover wordt gegeven door: Alianna Dijkstra.
Zij heeft over dit thema een boek geschreven: Is er een hemel voor autisten? 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 2 oktober 2019 in Gemeente De Vluchtheuvel, Dennenweg 100 in Arnhem om 20.00 uur.

Doelgroepen in de gemeente: Allen die kinderen, jongeren en ouderen begeleiden en toerusten.

Noteer deze datum alvast in uw agenda en verspreidt bijgaande poster onder bovenstaande doelgroepen.

Hartelijke groet namens het regioteam, Bert Niehof.

Tel. 0316 280577/06 44742926. Email: l.niehof@upcmail.nl

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact