Symposium 'Doof de Geest niet uit!'

  • Laatste artikelen

    Op vrijdag 21 juni is het voor iedereen toegankelijk symposium ‘Doof de Geest niet uit’ in Utrecht over het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.
    De herdenking van de Nationale Synode 1618-1619 is afgesloten met een bijzonder moment op 29 mei 2019. Tevens is dat een belangrijk moment in de geschiedenis van de Protestantse kerken in Nederland. Bijna 40 kerken hebben op 29 mei samen de "verklaring van verbondenheid' getekend. Meer hierover vindt u onder de kop 'In gesprek met de kerken'.
    Van verschillende kanten vanuit onze achterban hebben we vragen gekregen hoe het bestuur van de VPE reageert op de Nashville verklaring. Hier onze reactie:
Datum 21-06-2019 00:00
LocatieRafaelkerk
Lichtenberchdreef 4
3562 RD Utrecht
WebsiteKlik hier

Op vrijdag 21 juni is het voor iedereen toegankelijk symposium ‘Doof de Geest niet uit’ in Utrecht over het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.

Sprekers:
dr. Miranda Klaver, CWN-VU-Onderzoeksplaats voor Charismatic and Pentecostal Christianity;
prof. Erik Borgman, hoogleraar te Tilburg;
Wilkin van de Kamp, predikant-directeur van VrijZijn,
Henk Rothuizen, o.m. oprichter Rafaelgemeenten;
Koos Smits, parochiepriester te Utrecht en lid Pastorale Kerngroep Katholieke Charismatische Vernieuwing;
Kees Slijkerman, Katholieke Charismatische Vernieuwing en
Mgr bisschop J. van den Hende,  voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie
Machiel Jonker, voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten:

Programma
10:30 uur Inloop en koffie
11:00 uur Gebed, lofprijzing, open voor de Geest
11:30 uur Plenaire sessie Erik Borgman en Miranda Klaver : Charisma’s goed ontvangen en gebruiken
12:30 uur Vragenronde
13:00 uur Lunch
14:00 uur Parallelle workshops met elk een spreker van pinkster en katholieke zijde
               Gave van profetie: inleider Henk Rothuizen, moderator Kees Slijkerman
               Gave van genezing: inleider Wilkin van de Kamp, moderator Erik Borgman
               Gave van onderscheiding: inleider Koos Smits, moderator Peter Grim
15:30 uur Plenaire afsluiting met mgr. dr. Hans van den Hende en br. Machiel Jonker
16:15 uur Einde

Wat deze sprekers met het onderwerp hebben (> www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit)
Doelgroep: Predikanten, voorgangers, pastores, studenten, medewerkers in gemeenten, parochies, christelijke organisaties en bewegingen.
                    Ook elke andere belangstellenden is welkom.
Locatie:       R.k. Sint-Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht
Kosten en aanmelding (graag zo spoedig mogelijk): € 25 pp, inclusief lunch, te betalen bij aanmelding via de website
                                       www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit
Studiemateriaal
Boekje Doof de Geest niet uit, Zie deze link. Dit rapport is de directe aanleiding voor het symposium.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact