Herdenking en afsluiting Nationale Synode 1618-1619

Datum 29-05-2019 00:00
De herdenking van de Nationale Synode 16-18-1619 wordt afgesloten met een bijzonder moment op 29 mei 2019.
Tevens is dat een belangrijk moment in de geschiedenis van de Protestantse kerken in Nederland.
Een aantal kerken en sympathisanten zullen samen de "verklaring van verbondenheid' tekenen.
Meer hierover vindt u onder de kop 'In gesprek met de kerken'.

Het initiatief tot het herdenken van de Synode van 1618-1619 en het bevorderen van de eenheid onder Protestantse Christenen in Nederland kwam van de voormalig preses van de Protestantse kerk, Ds. G. de Fijter.

Meer hierover kunt u lezen op de website van de Nationale Synode en op deze website, zie deze link.

Deze dag zal er een speciaal programma zijn. In de middag zal de verklaring van verbondenheid door een aantal kerkgenootschappen, maar ook door anderen die sympathiek staan en de eenheid binnen de kerken een warm hart toedragen, getekend worden.

De VPE vraagt haar leden toestemming om namens de beweging de verklaring te tekenen. De verklaring drukt alleen onze onderlinge verbondenheid in Christus uit - binnen de Protestantse kerken in Nederland - en bevat verder geen materiele consequenties.

Het is de bedoeling dat de kerken die deelnemen aan de ondertekening, elkaar op jaarlijkse basis zullen gaan opzoeken om met elkaar de verbondheid verder zichtbaar te maken, met alkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact