Herdenking en afsluiting Nationale Synode 1618-1619

  • Laatste artikelen

    SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
    Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
    Op zaterdagavond 29 juni 2019 vond in Amsterdam aan de Kempering 58 in de kerkzaal van de Church of Pentecost een bijzondere gebedsavond plaats.
Datum 29-05-2019 00:00
De herdenking van de Nationale Synode 1618-1619 wordt afgesloten
met een bijzonder moment op 29 mei 2019.
Tevens is dat een belangrijk moment in de geschiedenis van de
Protestantse kerken in Nederland.
Een aantal kerken en sympathisanten zullen op 29 mei samen de "verklaring van verbondenheid' tekenen.
Meer hierover vindt u onder de kop 'In gesprek met de kerken'.

Het initiatief tot het herdenken van de Synode van 1618-1619 en het bevorderen van de eenheid onder Protestantse Christenen in Nederland kwam van de voormalig preses van de Protestantse kerk, Ds. G. de Fijter. Na ruim 10 jaar overleg, gesprekken, conferenties is het gelukt een verklaring op te stellen, die de onderlinge verbondenheid van Christenen wil uitdrukken en zichtbaar maken.

Meer hierover kunt u lezen op de website van de Nationale Synode en op deze website, zie deze link.

Tijdens de ALV van 25 mei 2019 is positief gestemd op het verzoek namens de VPE de verklaring van verbondenheid op 29 mei te tekenen.

Het programma van deze afsluitende bevatte een aantal toespraken, een panel gesprek, muzikale omlijsting en de presentatie van deze dag was in handen van Hella van der Wijst.

Emeritus hoogleraar aan de VU te Amsterdam prof. dr. Bram van de Beek sprak over het theologisch spanningsveld van 1618-1619, wat zich volgens de hoogleraar eigenlijk toespitste op de Godsleer. Het 'Shema', God is Één betekent dat ook de kerk in Christus één is. Maar de deur werd mede door politieke invloeden opengezet naar het polderen en het verkavelen van de verantwoordelijkheden. God werd met de mens in één veld geplaatst, en daarmee kleiner gemaakt. De weg terug betekent boete en bekering, zo betoogde hij. En dan niet morgen, maar vandaag.

Universitair docent dr. Hans Burger (TU Kampen) vroeg zich in zijn bijdrage af of de institutionele verdeeldheid Jezus niet kleiner en onbereikbaar had gemaakt. Is diversiteit en pluriformiteit ook goed als we elkaar kwijtraken? Lezen van de bijbel zinvol als iedereen het anders uitlegt?

Er was ook een spoken-word bijdrage van Amy de Jager over geloven in de kerk. Een krachtige oproep aan de kerk, om vooral kerk te zijn, die inspireert, ondersteunt, richting geeft en bemoedigt. 

Aan verschillende generaties werd op straat gevraagd hoe zij de kerk zagen en wat hun droom voor de kerk was. De verdeeldheid brengt mensen niet dichter bij de kerk. De kerk als lokaal gezin van God werd als essentieel gezien, juist in deze tijd.  

Erik Hoekstra ontving dank voor de aanwezigheid van het Dordt College Choir en maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de betekenis voor het doorgeven van het geloof in de gezinnen en op de scholen. Deze oproep kon op een spontaan en krachtig applaus rekenen.

Dr. Samuel Lee gaf als migrantenpastor zijn getuigenis en sprak uit welk een verrijking de Nederlandse kerken voor hem zijn. Ook merkte hij op dat in 1618-1619 de migranten er niet bij waren. Maar nu: 'wij zijn hier!' Ook hier een enthousiast applaus.

De burgemeester van Dordrecht, dhr. Kolff was blij met de uitkomst van de Synode. Minister Arie Slob, die vice-premier Carola Schouten verving, sprak van een ontroerende en historische dag. Hij onthulde ook het kunstwerk van Roel Herfst, waarop de verklaring op een speciale manier was verwerkt, alsmede een werk met daarop de namen van de ondertekende kerkgenootschappen. Het kunstwerk is op een speciale plaats in de kerk aan de muur bevestigd.

De verklaring werd door bijna 40 kerken ondertekend, ook door de VPE. Het document met de handtekeningen wordt bewaard door het Dordrechts museum.
Een ieder die deze verklaring op persoonlijke titel zou willen medeondertekenen, wordt daartoe van harte uitgenodigd dit te doen op de website van de Nationale Synode. U kunt daar komen via deze link.

Het is de bedoeling dat de kerken die deelnemen aan de ondertekening, elkaar op jaarlijkse basis zullen gaan opzoeken om met elkaar de verbondheid verder zichtbaar te maken, met elkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren.

    

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact