21 Dagen bidden en vasten

Datum van 20-01-2019 00:00
tot 09-02-2019 00:00

21 Dagen bidden en vasten

Van harte roepen we onze plaatselijke gemeenten op om vanaf 20 januari 21 dagen apart te zetten om samen te bidden en te vasten voor de beweging van Gods Geest in onze dorpen en steden en voor ons land. Veel van u doen al zoiets of trekken daar bijvoorbeeld een week of 10 dagen voor uit. Ieder naar de inspiratie zoals de Heer die geeft en de wijze waarop u het vorm wilt geven

21 Dagen bidden en vasten

Van harte roepen we onze plaatselijke gemeenten op om vanaf 20 januari 21 dagen apart te zetten om samen te bidden en te vasten voor de beweging van Gods Geest in onze dorpen en steden en voor ons land. Veel van u doen al zoiets of trekken daar bijvoorbeeld een week of 10 dagen voor uit. Ieder naar de inspiratie zoals de Heer die geeft en de wijze waarop u het vorm wilt geven

MissieNederland reikt ook materiaal uit voor de week van gebed met het thema: recht voor ogen. Ook Thousand Hills Church biedt resources om deze 21 dagen aan te bieden binnen je kerk.

We merken dat ondanks kerkverlating en ontmoediging er gelijktijdig  ook een sprankeling van geloof is: God heeft ons land niet verlaten. God heeft een plan voor dit land, ja voor Europa. Maar het zal gaan via een weg zoals dat bijvoorbeeld in de bekende tekst van 2 Kron. :14 staat: Als mijn volk waarover mijn Naam is uitgeroepen: 
- zich verootmoedigt
- zij bidden
- zij mijn aangezicht zoeken
- zich bekeren zich van hun boze wegen

In die zin geldt het ook, voortbordurend op het thema van MissieNederland: Gods recht voor ogen.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact