Cursus 'Communiceren met God'

Datum 09-10-2017 19:30
LocatiePinkstergemeente Immanuel
Medanstraat 32-34
2022 PH Haarlem
WebsiteKlik hier
Wil je graag leren hoe je woorden van God kunt ontvangen voor jezelf en ook om aan anderen door te gegeven? En wil je de woorden die je ontvangt kunnen toetsen met hantering van een goede gedragscode?

Schrijf je dan in voor deze cursus!

De cursus Communiceren met God bestaat uit zowel theorie- als praktijk. Een aantal van de onderwerpen die behandeld zullen worden:

  • Hoe communiceer ik zelf met God?
  • De verschillen tussen bewegen in de gave van profetie en bewegen in de geest van profetie en ambt van profeet.
  • Hoe toets je een woord?

Deelnemers worden in groepen ingedeeld en begeleid door groepsleiders die gedurende de cursus als mentor optreden. Zodoende worden alle deelnemers uitgedaagd tot groei.

Datum en locatie

Deze cursus wordt gegeven op maandagavond 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 en 27 november 2017 door Gerdine Purmer.

Aanvang: 19.30 uur - 21.30 uur

Plaats: Pinkstergemeente Immanuel, Medanstraat 32-34, 2022 PH Haarlem

Graag vooraf opgeven via communicatiemetgod@gmail.com

Kosten voor de gehele cursus bedragen € 25,- per persoon of € 40,- per echtpaar.
NL30 INGB 0654 7098 07 t.n.v. G. Purmer onder vermelding van Cursus Haarlem.
Als betaling voldaan is, is de inschrijving officieel.

Getuigenissen van cursusdeelnemers

"Ik ben mij bewuster geworden dat Gods Geest samenwerkt met mijn eigen geest."
"Ik durf meer uit te stappen en merk meer openheid."
"Ik heb een diepere relatie gekregen met Abba Vader en heb het verlangen om meer tijd met Hem door te brengen."

"In deze cursus werd je uit je comfort gehaald. Ik ben door angst en schaamte heen gegaan maar voel me nu veel comfortabeler."
"Mijn gebedsleven heeft een verdieping gekregen na deze cursus."
"Ik vind het bijzonder om te merken dat God door je heen werkt."
"Ik wordt er blij van om woorden door te kunnen geven en te delen met anderen."
"Ik vraag beelden/woorden voor mijzelf of situaties waar ik in zit en het is een hulp van God voor verduidelijking of handvat hoe te handelen en wat te doen."

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact