‘Switch on your brain’ met Dr. Caroline Leaf

  • Laatste artikelen

    De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
    Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
    ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
Datum van 24-05-2017 14:00
tot 25-05-2017 14:00
LocatieNieuw Testamentische Gemeente
Duitslandstraat 9
3402 TJ IJsselstein
WebsiteKlik hier
Dr. Caroline Leaf (USA) zal op woensdag 24 en 25 mei spreken over het thema ‘Switch on your brain!’ tijdens een FMF-leidersdag special. Dr. Leaf is neuro-wetenschapper en doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de relatie tussen het brein en het denkvermogen.

Tienduizenden levens van mensen zijn veranderd nadat zij door de wereldwijd bekende neurowetenschapper Dr. Caroline Leaf onderwezen zijn over de kracht van ons denken en de Bijbelse waarheden over onze gedachtenwereld.

Ze doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de relatie tussen het brein en het denkvermogen. In dit onderzoek lag de nadruk altijd op het aanspreken van het brein en zijn mogelijkheden. Ze heeft een grote passie om haar wetenschappelijke kennis over het brein op een simpele en praktische manier te combineren met Bijbelse principes.

Tijdens haar jaren in de praktijk, ontwikkelde ze een hulpprogramma waardoor het vele mensen lukte om hun gedachten en het daaraan gekoppelde gedrag te veranderen. Haar Bijbelse en wetenschappelijk onderbouwde  technieken hebben de levens van honderden patiënten met hersenletsel, leerachterstanden en emotionele trauma's verbeterd. Ook hielp ze vele duizenden jonge studenten en volwassen met het ontdekken van hun unieke talent.

Volgens Dr. Leaf zijn 87-95% van de ziekten waar we vandaag de dag mee te maken hebben een direct resultaat van ons gedachteleven. Wat we denken heeft effect op onze lichamelijk en emotioneel welzijn.

Haar onderzoeken zijn gebaseerd op de tekst uit Romeinen 12:2: “…Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken……” “Wetenschap is simpelweg een aantoonbare manier om de waarheid van Gods Woord te bewijzen”, aldus Caroline Leaf.

Dr. Leaf spreekt regelmatig in megakerken, zoals die van T.D. Jakes, op conferenties zoals de HillSong Sidney Australia Colour vrouwenconferentie met 16.000 vrouwen en evenementen die gaan over de wetenschap van het denken. Zij heeft haar eigen TV programma en verschijnt regelmatig in verschillende tv-programma’s van anderen, zoals 'Enjoying everyday life' van Joyce Meyer, 'Life Today', 'It's supernatural', 'Ted Talk' en vele andere lokale en internationale programma's. Met haar onderwerpen bereikt ze een groot christelijk en seculier publiek.

In een gezamenlijke samenwerking met Friends for Ministries in Fellowship (FMF) en Pastors Wenzel en Sharon Beukes van NTC IJsselstein City zullen er in mei 2017 twee dagen worden georganiseerd waar Dr. Caroline Leaf zal spreken; voor de leiders van FMF en andere leidersnetwerken en belangstellenden op woensdag 24 mei en voor de gemeente en gasten van NTC IJsselstein City donderdag (hemelvaartdag) 25 mei.

Adres: Duitslandstraat 9 te IJsselstein.

Kosten FMF E 49,50 Inclusief koffie, thee, lekkers en uitgebreid diner.

2 Seminars Dr. Caroline Leaf - 14.00u en 19.00u

Het is belangrijk dat u zich voor deze special aanmeldt! Dit kan via: 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact