Renewing your passion for Christ Leidersconferentie

  • Laatste artikelen

    De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
    Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
    ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
Datum van 11-05-2017 00:00
tot 12-05-2017 00:00
LocatieLevend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55
1436 CA Aalsmeerderbrug
WebsiteKlik hier
Een conferentie waar geestelijke leiders worden bemoedigd en opgebouwd via toerustingssessies aangaande het thema, interactie en fellowship. Hoofdsprekers zijn Gary Wilkerson en Tim Dilena uit de VS.

Het is een uitgebreide conferentie bestaande uit twee dagen inclusief maaltijden. Zie voor meer informatie over opgave en kosten de website www.renewingyourpassion.nl  Mochten de kosten een probleem vormen, neemt u dan contact op met de organisatie via

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact