Power and Love Conferentie

  • Laatste artikelen

    De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
    Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
    ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
Datum van 22-03-2017 00:00
tot 25-02-2017 00:00
LocatieHart van Holland
Berecamperweg 10
Nijkerk
WebsiteKlik hier
Van 22 tot en met 25 maart vindt een Power and Love Conferentie plaats in Nijkerk. Een onderdeel van de leidersmiddagen en trainingsdagen van de School of Supernatural Heroes. Een event dat we in het kader van het speerpunt leiderschapsontwikkeling graag aanbevelen tezamen met RAN en Heartlink.

Ik hield dan ook geen prachtige toespraak. Maar ik sprak gewoon uit mijn hart. En God gaf er kracht aan. 1 Kor 2:4 BB

Het is tijd voor de kerk van Jezus Christus om op te staan. Een van de best bewaarde geheimen is dat het delen van het evangelie, gepaard met wonderen en tekenen normaal is. Tot voor kort was de openbaring van de gaven van de Geest vaak alleen zichtbaar binnen de muren van de kerk.
Wij geloven dat het seizoen is aangebroken dat christenen de gaven van de Geest in liefde en kracht gaan demonstreren in de wereld. Todd WhiteTom RuotoloRobby Dawkins en Mattheus van der Steen zullen praktisch onderwijs en training geven. Meld je aan voor deze levens veranderende training!’

Ticketprijs
Earlybird tot 1 maart € 40,-
Normaal ticket € 50,-

Exclusief € 2,- reserveringskosten

Bestel uw tickets via www.powerandlove.nl

Voor getuigenissen van de afgelopen Power & Love Conferenties bezoek de Facebookpagina’s van Power and Love en Lifestyle Christianity.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact