Leiderschapsseminar Regio Zuid

  • Laatste artikelen

    De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
    Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
    ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
Datum van 29-04-2017 00:00
tot 29-04-2017 00:00
LocatieJoshua Gemeente
Willem Prinzenstraat 43
Helmond
WebsiteKlik hier
Op zaterdag 29 april zal er in regio Zuid een leiderschapsseminar met Daniel Renger georganiseerd worden.
Een van de speerpunten van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten is leidersschapsontwikkeling.. Deze zaterdag met Daniel staat helemaal in het teken van leiderschap en deze training krijgt een vervolg met Daniel Renger op zaterdag 9 september en zaterdag 2 december.

Mede dankzij de input van verschillende voorgangers gaan we de volgende thema's behandelen:
Hoe ontwikkel je visie voor je gemeente?
Hoe bouw je aan een gezonde cultuur in je kerk?
Hoe geef je leiding aan verandering en hoe ga je om met weerstand?
Hoe ga je om met conflicten in je team?
Hoe train je jonge leiders in je kerk? 
Hoe zorg je voor een opvolger?

We hopen jullie allemaal te zien. Graag even aanmelden bij John Smeets ivm catering.
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact