Regiotour met VPE bestuur 2017 - Regio Noord-Noordoost

  • Laatste artikelen

    De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
    Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
    ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
Datum van 25-03-2017 10:00
tot 25-03-2017 14:00
LocatieGemeente Gods Hoogezand
Gemeente Gods Hoogezand
9602 MS Hoogezand
Vijfde jaar op rij organiseert het VPE landelijk leidersteam een regiotour. De regiotour is o.a. gepland om belangrijke onderwerpen van de VPE te bespreken met de achterban.

Alle aangesloten gemeenten en VPE leden zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze ontmoeting. Ook gemeenten en leden uit andere regio's kunnen deelnemen aan deze dag.

De ontmoetingen hebben een informele sfeer, waarbij niet alleen VPE onderwerpen besproken worden, maar waar we ook met elkaar in gesprek gaan over ontwikkelingen.

Er is een tijd van aanbidding en samen God zoeken. Ook is er tijd voor ontmoeting en samen eten. Elkaar ontmoeten en bemoedigen zijn sleutelwoorden voor deze dag.

Locatie: 
In het gebouw van de Gemeente Gods
Andromeda 42
9602 MS Hoogezand

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact